LEAN ŽODYNAS

Darbo standartas – aprašytas geriausias, šiai dienai žinomas darbo metodas, leidžiantis pasiekti nustatytus darbo saugos, kokybės ir kiekio tikslus.

Sutrikimas (angl: troubleshooting) – vienkartinė problema ar kliūtis, trukdanti dirbti pagal standartą. Pvz: nulūžo adata, grąžtas ir t.t. Sutrikimo šalinimo nereikia PDCA, tiesiog pašalinti sutrikimą. Pakeisti adatą ar grąžtą.

Problema / kliūtis (angl. Problem, obstacle) – Tai pasikartojantis sutrikimas, kuris įvyksta dėl tos pačios piežasties. Problema atsiranda tada, kai linija  / darbuotojas dirbdamas pagal standartą, negali pasiekti linijai keliamų kiekio, kokybės, darbo saugos tikslų. Pvz: adata pradėjo dažniau lūžinėti ir t.t.

Andon – (jap.) – nuokrypio nuo standarto vizualus signalas – indikatorius. Tai gali būti šviesos, muzikinis ar garsinis signalas. Jis aktyvuojamas darbuotojo, kuris pastebėjo sutrikimą ar problemą, trukdančią dirbti pagal standartą.

Problemos sprendimas – procesas, kurio metu ieškoma poveikio priemonių pasikartojančių problemų priežastims šalinti arba šalinamos kliūtys, esančios tarp esamos ir tikslinės situacijos. Problemos sprendimo procesas būtinas, kad pradeda kartotis problemos / kliūtys, neleidžiančios dirbti pagal standartą. Problemos sprendimas vyksta PDCA būdu. Poveikį padariusios priemonės – standartizuojamos.

Poveikio priemonė (angl. Countemeasure)- priemonė ar veiksmas kuris galimai turėtų pašalinti problemos priežastį. Bet tai dar reikia patikrinti. Jei tikrinimo metu poveikis padaromas, poveikio priemonė virsta sprendimu.

Sprendimas (angl. Solution) – poveikio priemonė, padariusi reikiamą poveikį iškilusios problemos priežasčiai.

Kaizen –  tai patobulinimas: kurio metu pašalinamas švaistymas. Poreikis Kaizen atsiranda, kai dirbant pagal esamą darbo standartą darbo rezultatai netenkina keliamų aukštesnių tikslų. Patobulinimu laikoma, kai pats patobulinimas padeda įtakoti problemos priežastį, ir problemos sprendimo rezultate pasiekiama: geresnė darbo sauga, geresnė kokybė, mažiau defektų, mažiau perdarymo, mažiau laukimo, mažiau bereikalingo judėjimo, mažiau sunaudoti žaliavos, mažiau prastovų, vertės nekuriančio darbo, daroma tik tai kiek reikia, nei daugiau nei mažiau ir t.t. patobulinimas atliekamas PDCA būdu. Patobulinimas įforminamas pakeičiant esantį  darbo standartą.

PDCA – (angl. Plan, Do, Check, Act/Adjust). Plan – stebėk procesą, išsiaiškint esamą situaciją, iškelk problemą, ištirk jos priežastį ir sugalvok galimą poveikio priemonę – iškelk hipotezę, kuri visa prasideda “Jei darysime taip ir taip, tai bus taip ir taip”.  Do – atlikti eksperimentą ir pamėgink pritaikyti sugalvotą poveikio priemonę. Check – patikrint ar taikoma poveikio priemonė daro poveikį ko tikėjaisi iškeldamas hipotezę. Act – jei riekiamas poveikis padarytas, standartizuok poveikio priemonę – ją kaip veiksmą įtrauk į atitinkamą standartą. Adjust – jei poveikio priemonė nepadarė reikiamo poveikio, sugrįžt į P ir pakartok PDCA.

Projektas – Veikla konkrečiam tikslui pasiekti, apribota laike ir atitinkamo biudžeto rėmuose. Projektas visada turi pradžią ir pabaigą.

A3 – tai A3 formato popieriaus lapas, kuriame atvaizduotas problemos sprendimo procesas – istorija. A3 naudojama problemos sprendimo pažangai komunikuoti. Tai geras įrankis problemų sprendimo gebėjimams ugdyti. Visas problemos sprendimo procesas turėtų sutilpti į vieną šio lapo pusę. Lapo dydžio ribotumas skatina apsvarstyti, kokia informacija yra svarbiausia ir kokiu būdu ją pateikti. Piešiniai ir schemos užima žymiai mažiau vietos nei tekstas tai pačiai idėjai apibūdinti. Problemos sprendimo procesas – PDCA procesas. žr.-> PDCA

Kompetencija – Žinių, Gebėjimų (įgūdžių) ir asmeninių savybių (pvz. iniciatyva, gebėjimas dirbti komandoje) visuma, reikalinga konkrečiam darbui atlikti greitai, kokybiškai ir naudojant mažiausiai įmanomai resursų. Jei darbuotojas atlieka tam tikrą darbą pagal nustatytą standartą ir pasiekia darbo saugos, kokybės ir kiekio tikslus, laikoma kad jis kompetenciją dirbti šiame procese turi. Kompetencija gali būti 4 lygmenų. 1 – Mokosi. 2 – dirba, bet reikia priežiūros. 3 – dirba savarankiškai ir pasiekia reikiamą tempą ir darbo kokybę bei saugą. 4 – Šio darbo gali mokyti kitus.

Vadovų rutinos – periodiškai (kas dieną) pasikartojanti vadovų darbo dalis, skirta atitinkamai tikslui pasiekti. Pvz: įsitikinti kaip pavaldiniai laikosi nustatytų darbo standartų.

Ugdymas (angl. Coaching) – tai vienas iš mokymo būdų, kurio metu labiau patyręs (vadinamas mokytoju ar ugdytoju) naudodamas ugdymo metodą padeda mokiniui pasiekti asmeninių ar profesinių tikslų arba formuoti individų gebėjimus mąstyti ir/arba atlikti tam tikrą darbą. Ko bus ugdoma mokinys ir mokytojas susitaria pradžioje.  Mūsų įmonės kontekste bus ugdomi darbuotojų gebėjimai spręsti problemas PDCA metodu. Ugdymas tai procesas. Jo metu ugdytojas, užduoda tam tikrus klausimus mokiniui. Mokinys apsvarstydamas situaciją ir ieškodamas atsakymo pats atranda svarbius dalykus, kuriuos vėliau pats ir įgyvendina.

Susisiekite su mumis

Sveiki. Parašykite mums ir mes su jumis kaip galima greičiau susisieksime. Geros dienos.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search