Praktiniai mokymai Nr. 2 – Įmonės transformacija su Hoshin Kanri. Hoshin Kanri (strateginių prioritetų nustatymo ir įgyvendinimo procesas) (LT)

tadas puksta
Litexpo I korpusas 1.2 salė

Praktiniai mokymai Nr. 2 – Įmonės transformacija su Hoshin Kanri. Hoshin Kanri (strateginių prioritetų nustatymo ir įgyvendinimo procesas) (LT)

Praktiniai mokymai Nr. 2 – Įmonės transformacija su Hoshin Kanri. Hoshin Kanri (strateginių prioritetų nustatymo ir įgyvendinimo procesas).

Ho (jap.) – kryptis

Shin – susitelkimas, susikoncentravimas

Kan – susiderinimas / susikalibravimas

Ri – priežastis „kodėl?“

Hoshin planavimas – tai vadybos sistema, kuri vertikalia ir horizontalia kryptimis kalibruoja organizacijos funkcinius padalinius, veiklas, iniciatyvas, veiklos vertinimo rodiklius su strateginiais tikslais. Hoshin planavimo procesas atskleidžia komandos narių kūrybiškumą, nes tikslai ir priemonės rengiami naudojant specifinį „catchball“ procesą, kuris į įgyvendinimo procesą įtraukia visus vadybos lygmenis. Toks procesas stiprina organizacinius gebėjimus pasiekti iškeltus tikslus.

Daugelis organizacijų ieško geriausio visų darbuotojų įtraukimo būdo, kad visi dirbtų viena kryptimi. Daugeliu atveju vadovai supranta, kad jų darbas susieti organizacijos darbuotojus su organizacijos tikslais. Bet kaip tai padaryti efektyviai – neaišku?

Šis praktinis seminaras padės įmonių vadovams suprasti Hoshin planavimą kaip svarbiausią metinių tikslų iškėlimo, priemonių nustatymo ir darbuotojų ugdymo procesą.

Šiame praktiniame seminare Jums atskleisime:

  • Kaip Hoshin planavimas (strategijos įgyvendinimas) gali būti panaudojamas strategijos išgryninimui?
  • Kaip pats procesas sustiprina organizacijos gebėjimus išlaikyti aukštą veiklos atlikimo lygmenį ir generuoti ilgalaikius rezultatus?
  • Koks yra ryšys tarp Hoshin planavimo (kuris yra kaip organizacijos skeletas) ir A3 praktinio problemų sprendimo (kuris funkcionuoja kaip raumenys)?
  • Kokie yra Hoshin proceso tikslai?

Seminaro temos:

  • Hoshin proceso ir struktūros pristatymas;
  • Sąlygos, kurių reikia, kad Hoshin procesas įvyktų sklandžiai ir efektyviai aprtarimas;
  • Hoshin proceso pritaikymo jūsų organizacijai aptarimas;
  • Diskusija, kaip pasiekti, kad PDCA kultūra plistų organizacijoje visuose lygiuose;
  • Kas yra „Catchball“ procesas?
  • Ryšio tarp Hoshin planavimo ir A3 problemų sprendimo metodo aptarimas.

Didžiąją dalį seminaro laiko sudarys pratybos, kurių metu pavyzdinėje (simuliacijos metu) įmonėje bus pravedamas Hoshin procesas. Seminaro dalyviai bus suskirstyti į skirtingas komandas ir susipažins su esama situacija įmonėje bei praktikuosis susitarti dėl strateginių prioritetų, dėl priemonių, kurių reikia imtis, kad strateginiai prioritetai būtų įgyvendinti.

Hoshin Kanri – tai naujausia LEAN vadybos sistemos dalis, padedanti suvienyti visą organizaciją ir nukreipti ją norima kryptimi. Iš Japonų kalbos verčiant – Hoshin Kanri – krypties valdymas. Šią metodologiją išvystė Bridgestone ir ją sėkmingai pritaikė Toyota ir Bridgestone dar 1960 metais. Ši metodologija padeda į įmonės LEAN transformacijos procesą įtraukti visą vadovų komandą ir darbuotojus bei pasiekti persilaužimą (angl. brakethrough) ir nuolatinį tobulėjimą.

Mes parengėme vienos dienos trukmės mokymų programą, supažindinančią su Hoshin metodologija ir suteikiančią pradinių praktinių įgūdžių.

Šis seminaras skirtas Lean lyderiams, vadovams ir aukščiausiems įmonių vadovams, įtrauktiems į organizacijų strateginių prioritetų nustatymą ir įgyvendinimą.

Mokymai vyks lietuvių kalba.

Dalyvių skaičius – 20 žmonių.